Hoạt động

 • ido đã đăng cập nhật 4 tuần. 1 ngày trước đây

  Nói bóng nói gió, nói lệch nói lạc rồi.
  Thế mà vẫn không sao lừa được thiên hạ .
  Ôi rời ơi, cái xã hội này càng ngày càng khó lừa.
  Đứa lên nói con này số kia, thế mà chúng nó chẳng thèm quan tâm.
  Sao bây giờ khó lừa quá.