Hoạt động

 • ido đã đăng cập nhật 3 tuần. 6 ngày trước đây

  Soi Cầu 99 – XS MB
  27/12/2017 DB Chạm Đuôi 1436789= Xuất hiện = Đề 14 có đuôi 4
  Sơ Lược Tổng Đề Ngày 26/12/2018
  Có 12345678 =Về Tổng (3)
  Kết Quả Cho Ngày 27 /12
  Có 01235678= Tổng (?)
  Chạm 3-5 khung 7 ngày.
  Lô 070-090-080 BTL 80