Hoạt động

 • langthinh đã đăng cập nhật 2 tháng. 1 tuần trước đây

  Thầy Hai Chia Quẻ.
  Ngày 10.11 Thầy chia cho : 691532
  Ngày 12 .11 Thầy chia cho: 37495
  Thầy lật Âm Dương mai có 4x lấy 3 càng ghép với 3
  Gieo qủe vàng : BTL 19
  Kép 33
  Sát thủ kép : 232
  Nó còn chưa trả Thầy cặp số 707
  Cầu mong bề trên hoan hỷ tịnh độ ứng quẻ cho thầy adidaphat.