Hoạt động

 • langthinh đã đăng cập nhật 1 tháng. 4 tuần trước đây

  DÀN ĐỀ 50 SỐ BẤT BẠI NGÀY 25 . 11
  03,04,05,07,08,11,13,15,17,18
  19,23,28,30,32,36,37,38,39,40
  49,58,59,60,61,62,63,64,68,69
  70,71,72,73,75,77,78,79,82,85
  86,87,88,89,91,93,94,95,97,98
  Chiến đấu tới cùng với hdxs cho tới nổ tung tóe dàn này. BTD 30