Hoạt động

 • langthinh đã đăng cập nhật 1 tháng. 3 tuần trước đây

  DÀN ĐỀ 50 SỐ BẤT BẠI NGÀY 28 ,11
  01,03,04,05,07,08,09,10,13,14
  19,27,28,30,34,37,38,39,40,41
  43,45,47,48,50,57,58,59,64,67
  68,69,70,73,74,75,78,79,80,82
  83,84,85,87,89,90,91,93,94,95
  Dự BTD : 97,98
  Tiếp tục chiến đấu chờ ngày vinh quang.