Hoạt động

  • langthinh đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

    Chào cả nhà ngày mới. Chúc cả nhà hn mm hơn hôm qua.
    Lô mới chả đề, đệch mẹ. Đánh đểu 33.383.88. Tổng cũng đúng mà xon mẹ nó lại ra con k tưởng. Xem xong choáng 5 tiếng mới hồi.
    Em lạy đồng e lạy. Nay cho em trúng đề nhé.