Hoạt động

 • langthinh đã đăng cập nhật 2 tuần. 4 ngày trước đây

  Soi Cầu MB : 05/01/2019
  Thống Kê Cầu Đang Chạy
  Cầu Tổng : 12345678
  Vị trí hay chạm đặc biệt có 1234567
  Cầu vừa chạm 7 là vị trí con 0
  Đang báo chạm 9-7 trong 7 ngày.
  Ngũ hành 939
  Lô hay ra thứ 7
  909-969-949-919
  Đẹp 989
  Bài viết này chỉ nên xem cho vui.