Hoạt động

 • lannhi đã đăng cập nhật 2 tháng. 2 tuần trước đây

  ☸ PHONG THỦY SỐ .
  ⪡Hoàng Đạo (Sửu 1h đến 3h)
  ⪡Ngày Ất Tỵ : Hợp (34-43)
  ⪡Đầu Giờ Bính Tý :Can Âm 49-94
  ⪡Ngũ Hành :15-51
  ⪡Góc nghiêng chiếu (62 độ đông )
  ⪡Dần hạp : 44.171.898-595-101
  ⪡Ai tuổi Hợi tránh số 49-53
  Câu Trận Hắc Đạo Trực: Phá
  Trăm điều xấu với tuổi Dàn.