Hoạt động

 • lannhi đã đăng cập nhật 3 tuần. 4 ngày trước đây

  Soi Cầu 888 – XS MB
  29/12/2017 DB Chạm Đuôi 0134567= Xuất hiện = Đề 73 có đuôi 3
  Sơ Lược Tổng Đề Ngày 28/12/2018
  Có 01234679 =Về Tổng (Sai)
  Kết Quả Cho Ngày 29 /12
  Có 01234679 = Tổng (?)
  Chạm 3-5 khung 5 ngày.
  Lô 161-646-696-262-676 BTL 66