Hoạt động

 • lotomienbac đã đăng cập nhật 4 tuần. 1 ngày trước đây

  Soi Cầu 99 – XS MB
  25/12/2017 DB Chạm Đuôi 12345689 = Xuất hiện = Đề 63 có đuôi 3
  Sơ Lược Tổng Đề Ngày 24/12/2018
  Có 74953210=Về Tổng (7)
  Kết Quả Cho Ngày 25/12
  Có 01235689 = Tổng (?)
  Chạm 3-5 khung 6 ngày.
  Lô 040-242-434 BTL 14