mailaanh

 • Bài 1) 01,10,06,60,07,70,09,90,35,53,59,95,73,89,26,36,25,52,16,61,17,71,19,91,76,67,69,96,79,97,29,92,55
  Bài 2) 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,99,04,40,25,52,15,51,08,80,57,75,67,76,03,30,37,73,29,92,00,05,50

 • Đéo nói nhièu lời.
  Đề chạm. 0……..4………6.
  Ngày nào chả trúng

 • CHĂN NUÔI TỪ THỨ4 ĐẾN THỨ 6
  CHẠM ( 4.9 )
  TỪ THỨ 6 ĐẾN CN
  CHẠM (6.7.8 )
  ĐỒNG CHO NẦN LƯỢT VỀ HẾT
  ĐÃ HOÀN THÀNH ( 5) CHẠM 5 NGÀY

 • MB 11-9
  C 0.5.3.8.6.4.
  Đầu 4.1.2.3.5.8
  Đuôi 5.1.2.3
  Tổng dự 0.5.6.3.8
  Lô 505.525.606.232.242.262
  Btl 50.52
  Btđ ..? hề hề

 • Kệ nó thổi kiêu gì thì thổi..
  thích c hả..C 3.87.2.9.5>>3.2.8.7…?
  Mất tg xem bđ cho sướng..ki ki?