Hoạt động

 • mailaanh đã đăng cập nhật 1 tuần. 4 ngày trước đây

  Đm con đĩ đồng. Ảo vcl.
  Ngày 2/12.
  Btl 35
  Stl 676.
  Đề chạm 2,7. Vỗ thẳng vào giữa háng nó bộ 02.
  Kết chạm 7. Btd 70 lót 07.