soicau

 • soicau đã đăng cập nhật 2 tháng. 2 tuần trước đây

  MB 02-12 Alolo chốt số tham khảo
  686-202-303-878-707-858-373-808-252-323-626-757-828-353-636
  Alolo chúc các bạn may mắn

 • soicau đã đăng cập nhật 2 tháng. 2 tuần trước đây

  DÀN ĐỀ 50 SỐ BẤT BẠI NGÀY 29 ,11
  00,01,02,03,04,07,09,11,12,17
  21,23,24,27,28,30,31,32,34,36
  37,40,41,42,43,44,48,49,50,58
  59,62,63,64,67,69,70,71,72,73
  76,78,79,82,85,87,88,90,93,97
  Dự BTD : 27
  Tiếp tục chiến đấu chờ ngày vinh quang
  Mày có ra không thì bảo.

 • soicau đã đăng cập nhật 2 tháng. 3 tuần trước đây

  Ngày 26/11
  đề về đầu 3 hay bệt lại đầu 3. anh em chú ý.
  đề 313 343 393 383 363 151
  6s: 31 34 39 38 36 15 51
  3s: 31 36 51
  btđ 31

 • soicau đã đăng cập nhật 2 tháng. 3 tuần trước đây

  Chốt phát Cho đỡ lạnh
  Lô đầu 6 hoặc 1
  Đề chạm đầu cứng 1,4 lót 6,5,0,9
  Chạm đuôi cứng 4.7.0 lót 8
  Dàn đều tay 14 17 10 18 .44 47 48 48.
  Vừa tay 64 67 60 68.54 57 50 58
  Nhẹ tay 04 07 00 08.94 97 90 98
  Tìm tổng lọc tiếp sao cho ít số nhất có thể

 • soicau đã đăng cập nhật 2 tháng. 4 tuần trước đây

  Ngày mới chốt sớm gặp nhiều mm
  24.28.29.35.37.38.47.53 58.85.787
  73.79.97.92161.66.83
  Chúc ace mm

 • soicau đã đăng cập nhật 3 tháng trước đây

  Lô: 01, 10, 06, 60, 07, 70, 09, 90, 35, 53 đầu 5 đuôi 9 BTL 95 ĐB: 73, 89, 26, 36, 25, 52, 16, 61, 17, 71, 19, 91, 67, 76, 69, 96, 79, 97, 29, 92 đầu 0, 1, 2, 3 đuôi 0, 1, 2 BTĐ 55

 • soicau đã đăng cập nhật 3 tháng trước đây

  Ngày 14.11
  Đầu 1 Đít 6 .=T7
  Chúc bà con tìm cho mình 1 con số nay mắn

 • soicau đã đăng cập nhật 3 tháng. 1 tuần trước đây

  12/11 tien đây vào mà nhặt
  12.16.48.63.92.35.36
  Ai trùng Thi nhặt nhé

 • soicau đã đăng cập nhật 3 tháng. 1 tuần trước đây

  Hjj. Ghi lại 9/11/2018
  Lô đầu 8
  Đề đầu cứng 8,3 lót 2
  Đuôi lót .6,4,2
  Dàn 86 84 82 36 34 32 lót 26 24 22

 • soicau đã đăng cập nhật 3 tháng. 2 tuần trước đây

  Dàn đề căng như dây đàn đây các thánh.
  00.01.02.03.04.05.07.10.12.17
  20.21.25.27.34.35.36.37.38.40
  43.44.45.47.49.51.52.53.54.58
  60.63.65.67.70.71.72.74.76.77
  91.93.94.96
  Em hay chơi dàn 50 số , dàn này còn thiếu, anh chị đi qua ném cho em để em thêm vào cho đủ .
  Em cảm ơn trước tất cả.