Hoạt động

 • thanhnhi đã đăng cập nhật 1 tháng. 3 tuần trước đây

  Thống Kê Số Theo Thuật ( Âm Dương)
  Lật thấy dương có số trên > 5
  Các cặp số đẹp
  78-87-88-99
  Theo Ngày Thìn
  Giờ Hoàng Đạo
  Từ 3h Đến 5h & Từ 7h Đến 9h
  Tiết Đông Chí .
  Có: Hắc Đạo : Trực Định. 181
  Can Chi Khắc 34-43
  Huế Khai. 171