Hoạt động

 • thanhnhi đã đăng cập nhật 1 tháng. 2 tuần trước đây

  Soi Cầu 888 – XS MB
  30/12/2017 DB Chạm Đuôi 13456792 = Xuất hiện = Đề 73 có đuôi 3
  Sơ Lược Tổng Đề Ngày 29/12/2018
  Có 01234679 =Về Tổng (2)
  Kết Quả Cho Ngày 30 /12
  Có 01234679 = Tổng (?)
  Chạm 5-3 khung 7 ngày.
  Lô 181-898-88-858 848 BTL 24