Hoạt động

 • thanhnhi đã đăng cập nhật 1 tháng trước đây

  Tổng+ chạm+ đầu= 36 số:
  123678=36s nổ 89
  123678=36s nổ 80
  567012=36s nổ 79
  901456=36s nổ 59
  901456=36s nổ 41
  123678=36s nổ 24
  345890=36s nổ 31
  456901=36s nổ 45
  890345= 36s nổ ??