vuasoicau

 • Ngày 15/11
  Dàn 60s bao nổ
  161 343 363 191 373 939 313 151 020 080 282 484 585 353 676 696 565 121 303 323 606 626 787 797 898 00 22 55 77 88 44 33 11 66 99
  Dàn 42s
  020 080 282 484 585 787 797 898 00 11 22 44 55 66 77 88 393 343 303 161 191 373 232 565 676
  Dàn 10s
  787 797 282 080 898

 • THỐNG KÊ PHẢI THẾ NÀY.
  Lô Đề MB -12-11-2018
  Đặc Biệt: 10-01
  Loto Vịnh Bắc Bộ
  Độc Thủ – 51
  Nhất Thủ- 15
  Nhị Thủ – 26-62
  Tam Thủ – 20-50-40
  Tứ Thủ – 83-84-85-86
  Ngũ Thủ – 80-81-48-58-87
  Lục Thủ -25-72-96-21-99-19
  Thất Thủ – 76-67-52-91-69-78-39

 • Ba de 39 ve 69
  Nhung chen lo 363 ngay cuoi
  Cham
  6.7.8
  Từ thứ 6 den cn
  Ngày 1 về 6
  Còn (7.8 )
  Hai ngày dong cho nốt ko
  Chúc Ace chan nuôi tốt

 • Đtd. 82 lót bộ 28. Stl. 565 kg dành cho ai yếu tim. Bs cuối tuần vv.